Kontakt

Besöksadress

Utforskaren
Magnoliagatan 13
256 68 Helsingborg

Postadress

Utforskaren
Magnoliagatan 13
256 68 Helsingborg

Telefon

Huvudnummer:073-309 82 82
Kompassen:073-309 82 54
Hjulet:073-310 65 27
Teleskopet:073-310 60 21
Flygmaskinen:073-309 30 75
Automobilen:073-309 30 75
Kartan:073-309 82 54
Mikroskopet:073-310 60 21

Förskolechef

Mirella Beck
Tel: 073-309 82 82
E-post: mirella.beck@norlandia.com