Vill du jobba hos oss?

Vi söker dig som vill vara med och skapa den allra bästa förskolan för våra barn och vill arbeta utifrån vår vision: Med livslång lust till lek och lärande.

Medarbetarna är Norlandias viktigaste tillgång och ett gott ledarskap är vår viktigaste framgångsfaktor. Vi är en lärande organisation som arbetar målinriktat med kompetensutveckling. Vår egen arbetsplats är en lärande arena där vi vägleder och lär av varandra, och där vi använder varandras erfarenheter och kompetenser. Varje enskild medarbetare tar ansvar för sina egna prestationer, förhållnings- och arbetssätt för att nå våra gemen­samma mål.

”Norlandia Kompetens” ger en samlad översikt över vår systematiska kompetensutveckling. Kompetensplaner utvecklas för alla medarbetare.

För våra medarbetare betyder detta:

  • Introduktionsprogram för nyanställda
  • Anpassat kompetensutvecklingsprogram för alla yrkesgrupper
  • Ledarutvecklingsprogram på flera nivåer
  • Internationellt utbytesprogram

Vi rekryterar de bästa ledarna och de bästa medarbetarna som tillsammans bidrar till ökad insikt, stort engagemang, nytänkande och trygghet. Vi erbjuder möjligheter, utmaningar och konkurrenskraftiga villkor för att säkerställa att vi behåller kvalificerade, motiverade och flexibla medarbetare. Vi värdesätter mångfald och bredd i våra medarbetares erfarenhetsbakgrund.

Med utgångspunkt i vår värdegrund skapar vi framtidens förskola för våra barn.

KOMPETENTA

Vi är en lärande organisation som utvecklar medarbetarnas kompetens.

Vi kan mycket och vill ännu mer. 

AMBITIÖSA

Vi är innovativa och söker de bästa lösningarna.

Vi har höga förväntningar på att nå framgång.

RESPEKTFULLA

Vi utgår från den enskilda människans behov och resurser.

Vi är öppna och lyhörda i alla våra relationer.

ENERGISKA

Vi arbetar målmedvetet för att lyckas med våra uppdrag.

Vi utstrålar energi och arbetsglädje.