Utforskaren uppmärksammas i Förskoletidningen

I det senaste numret av Förskoletidningen uppmärksammas Norlandia Förskolor Utforskaren. I en fin artikel belyses medarbetarnas pedagogiska arbete och hur teamet har lyckats implementera ett kollegialt lärande i vår verksamhet.

Läs artikeln

Om Förskoletidningen

Förskoletidningen utkommer med sex nummer per år och belyser aktuella teman som knyter an till arbetet i förskolan och till pedagogernas uppdrag. 

Läs mer på Förskoletidningens hemsida